بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

یک مطلب زیبا و طلایی از دکتر حسن عباسی: حضرت حجت همانطور که در روایتی داریم که ائمه چراغ هدایت هستند،

مانند فانوسی است که به کشتی نشینان راه را نشان می دهد و ناخدایان کشتی ها هستند

 که باید خود را در طوفان ها و تاریکی ها به ساحل امن آنان برسانند؛

 بنابراین ما باید به سمت آن حضرت برویم نه آنکه منتظر باشیم تا او بیاید.